Vaksinasjoner & priser

For etterregistrering av Covid-19 vaksine satt i utandet kan utføres av fastlegen. Pris 350kr for attesten. Vi er kun behjelpelig med dette for de som har fastlege hos oss.

 

Generelle priser som ikke går på folketrygden:

* Førerkortattest 650 kr

* Førerkortattest med medbrakt førerrett syn 500kr

* TT kort- pasienten søker selv. Trenger i utgangspunktet ikke legeerklæring. Der det er behov ber TT nemda om legeerklæring 300kr

* Parkeringsbevis for forflytningshemmede 300 kr

* Enkel attest uten legetime 250 kr

* Enkel attest på legetime 150kr

* Omfattende attest, pris etter medgått tid

* Legeattest politihøyskolen 950 kr.

* Skoleattest 200 kr