Praktisk info

Angående attest for videregående elever. Dere må ringe oss ved første fraværsdag. Vil da bli vurdert om dere trenger legetilsyn eller en telefonkonsultasjon.Laboratoriet er åpent fra 0815 til 1430.