Praktisk info

På grunn av pågående coronaepidemi/covid-19 har vi måttet stenge for mulighet til timebestilling på nett. Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon/feber/influensa så ber vi om at du ikke møter direkte opp ved legekontoret. Pasienter med slike symptomer skal håndteres på en spesiell måte. Vi vil fortsette normal drift ved legekontoret, men ber om at man ringer legekontoret for timer. Ber om at pasienter bruker e-konsultasjoner der man ikke har behov for legeundersøkelse. Dette vil nå også kunne omfatte vurdering av sykemeldinger/attester.

Vi minner om at elever i videregående skole ikke trenger attest fra lege ved fravær.

Ber om at man følger  de råd som Folkehelseinstituttet kommer med. Disse oppdateres fortløpende. Se www.fhi.no.

Resepsjonen er åpen daglig fra kl. 09.00 til 15.00.

Laboratoriet er åpent fra 0815 til 1430.