Praktisk info

*Angående attest for videregående elever. Dere må ringe oss ved første fraværsdag. Vil da bli vurdert om dere trenger legetilsyn eller en telefonkonsultasjon.Laboratoriet er åpent fra 0815 til 1430.Har du fått blodprøveskjema fra andre enn din fastlege, så har vi dessverre ikke kapasitet til å ta dette ved senteret pga mangel på personal. Disse må tas på sykehusets laboratoriet. 

*OBS! Sykemeldinger kan i utgangspunktet ikke skrives ved bruk av e-konsultasjon. Svartid på e-konsultasjon er inntil 5 virkedager.

Vi bruker helsenorge som plattform. Her kan du bestille resepter, timer og sende E-konsultasjon til legen