Hvem er vi?

Leger:

Lege Kari Øvergård, fastlege (Kristian Lie er vikar på Torsdager)

Lege Ingrid Sætersmoen, spesialist i allmennmedisin – Er her alle dager utenom Torsdager

Lege Kjersti Støen, fastlege. – Er her alle dager uterom onsdager

Lege Roger Andre Jonassen, spesialist i allmennmedisin – Er her alle dager utenom fredager

Lege Mads Engdal Fjellheim, fastlege – Er her alle dager utenom onsdager

 

 

Helsesekretærer:

Shavin Amedi

Mona Johnsen

Marit Syversen

Helene Andreasen Lillebakken