Hvem er vi?

Leger:

Lege Kristian Lie,  spesialist i allmennmedisin

Lege Ingrid Sætersmoen, fastlege

Lege Håvard Sunde, spesialist i almennmedisin
Lege Kjersti Støen, fastlege. Dr. Sunde og dr. Støen betjener samme liste.

Lege Roger Andre Jonassen, fastlege

 

Helsesekretærer:

Shavin Subhi

Mona Johnsen

Camilla Johnsen

Marit Syversen